Scrolling Newsflash

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ವೀರಶೈವ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ

ದಿನಾಂಕ 17-03-2017 ರಂದು

ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ರಿಂದ

ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಆದ ಕಾರಣ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು

ಹೆಚ್ಚನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. 

 

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ವೀರಶೈವ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ

ದಿನಾಂಕ 07-05-2017 ರಂದು

ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ

ಸ್ಠಳ: ಶ್ರೀಮದ್ದ್ ಅಭಿನವ ರೇಣುಕ ಮಂದಿರ, ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸದಲ್ಲಿ

ವಿವಾಹವಾಗುಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು

ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ  ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ,

ಚೇತನಾ ಹೋಟೆಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ

ಸಮಾಜದ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ದೂ: 08192-222008

 

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ವೀರಶೈವ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ

ದಿನಾಂಕ 17-03-2017 ರಂದು

ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ರಿಂದ

ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಆದ ಕಾರಣ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು

ಹೆಚ್ಚನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. 

 

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ವೀರಶೈವ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ

ದಿನಾಂಕ 07-05-2017 ರಂದು

ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ

ಸ್ಠಳ: ಶ್ರೀಮದ್ದ್ ಅಭಿನವ ರೇಣುಕ ಮಂದಿರ, ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸದಲ್ಲಿ

ವಿವಾಹವಾಗುಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು

ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ  ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ,

ಚೇತನಾ ಹೋಟೆಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ

ಸಮಾಜದ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ದೂ: 08192-222008

 

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ವೀರಶೈವ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ

ದಿನಾಂಕ 07-05-2017 ರಂದು

ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ

ಸ್ಠಳ: ಶ್ರೀಮದ್ದ್ ಅಭಿನವ ರೇಣುಕ ಮಂದಿರ, ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸದಲ್ಲಿ

ವಿವಾಹವಾಗುಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು

ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ  ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ,

ಚೇತನಾ ಹೋಟೆಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ

ಸಮಾಜದ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ದೂ: 08192-222008

 

Go to top