The album contains 1 photos

೨೫-೦೮-೨೦೧೪ರಂದು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಜಗದ್ಗುರು ಪೀಠದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಗಣ ಹೋಮ ಮತ್ತು ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತು

Back to album list.

Go to top