The album contains 5 photos

ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಘಟಕ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ  ಎಸ್. ಎಸ್ . ಎಲ್. ಸಿ. ಮತ್ತು  ಪಿ .ಯು. ಸಿ. ವಿದ್ಯಾಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ ೧೨-೦೬-೨೦೧೬ ರಂದು 
ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಘಟಕ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ  ಎಸ್. ಎಸ್ . ಎಲ್. ಸಿ. ಮತ್ತು  ಪಿ .ಯು. ಸಿ. ವಿದ್ಯಾಥಿಗಳಿಗೆ DSC_0676.JPGDSC_0691.JPGDSC_0692.JPG

Back to album list.

Go to top