The album contains 1 photos

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 14-12-2016ರಂದು ವೀರಶೈವ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಂಘ,ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಗದಗಹಾಗೂವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ನೌಕರರ ಸಹಕಾರಿ ಪತ್ತಿನ ಸಂಘ ನಿ, ಗದಗ ,ಇವುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ನೌಕರರ ಸಹಕಾರಿ ಪತ್ತಿನ ಸಂಘ ನಿ, ಗದಗ ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ
ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯ ೧೯೩ನೇ ವಿಜಯೋತ್ಸವ

Back to album list.

Go to top