ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ವೀರಶೈವ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜ
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ
ದಿನಾಂಕ 24-04-2016 ರಂದು
ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ
ಸ್ಠಳ: ಶ್ರೀಮದ್ದ್ ಅಭಿನವ ರೇಣುಕ ಮಂದಿರ, ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸದಲ್ಲಿ

ವಿವಾಹವಾಗುಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಸಮಾಜದ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ದೂ: 08192-222008

Go to top