ಆತ್ಮೀಯ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮತದಾನ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ತಪ್ಪದೇ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ 

" ನನ್ನ ಮತ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು "

ನಾನು  ನಿರ್ಭಯದಿಂದ ಮತ ಹಾಕುವೆ ನೀವೂ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ 

 

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಮ್ಮಿಂದ ......  ಮತದಾನ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ

 

ದಿನಾಂಕ :  ಏಪ್ರಿಲ್ 26   ಮತ್ತು   ಮೇ 07  ರಂದು

                                                            ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ತಪ್ಪದೇ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ 

 

                     

ಹರಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ 2024 ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ

ವೈರಾಗ್ಯನಿಧಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯವರ ವಚನ ಗ್ರಂಥ ಹಾಗೂ ಹರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ 

****************************************************************

 

*************************************************************